Vad är föräldrarkooperativ

Vad är ett föräldrarkooperativ

Trollgården är ett föräldrakooperativ som startades 1994. Som medlem i ett föräldrakooperativ får man som föräldrar stor insyn i verksamheten. En förskola kan inte utvecklas utan föräldrarnas delaktighet. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid.


För den pedagogiska verksamheten ansvarar personalen men allt övrigt delar föräldrarna ansvaret för. Det kan röra sig om reparationsarbeten, personalfrågor och inköp.


I ett kooperativ hjälps man åt med det som behöver göras. Varje familj har en uppgift att sköta. Det kan handla om att vara hustomte, sköta inköp eller att vara föreningens kassör. Utöver detta städar varje familj förskolan ca 1 ggr/månad. Och vid personalens frånvaro får man som förälder vara med och arbeta (ca 2 ggr/år efter ett schema).


Att vara kooperativ medlem handlar inte bara om att jobba utan vi har också många glada stunder tillsammans med övriga familjer när det är sommarfest och lucia.


För att en förening ska fungera behövs en styrelse och den består av en ordförande, kassör, några ledamöter och suppleanter, även förskolechefen sitter med i styrelsen. Styrelsen träffas 1 ggr/månad.


Vi som jobbar här

Madde- är förskollärare/

förskolechef på Trollgården och började här 2018. På förskolan gillar hon att vara ute i naturen. Hon brinner för frågor som rör barns delaktighet, inflytande och estetiska lärmiljöer.

Lena "Lu"- är barnskötare och har arbetat sedan 1999 på Trollgården. Hon brinner för det projekterande arbetssättet och att skapa tillsammans med barnen, både inne och ute.

Lena Klang – är barnskötare och har arbetat sedan 2001 på Trollgården. Hon brinner för Yoga och rörelse tillsammans barnen.

Katta – är barnskötare och har arbetat sedan 2014 på Trollgården. Hon jobbar med språk, benämningar och teknik när hon bland annat bakar matbröd med veckans dukvärdar.

Naturligtvis jobbar vi alla med skapande, språk, teknik, rörelse och vi alla gillar att röra oss ute med barnen, i skog och park.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS