verksamhetside

TROLLGÅRDENS VERKSAMHETSIDÉ


På Trollgården går det 18-20 barn i åldern 1-5 år. Vi är 2 st förskollärare och 2 st barnskötare som arbetar. Vårt hus ligger i ett fint bostadsområde i Vårsta, Grödinge med naturen runt knuten. Vi har natur och miljö som inriktning och är ute mycket i skog och mark men vi tycker också det är viktigt med trygghet och varaktiga relationer. Vi har atélje både inomhus och utomhus på gården för den skapande och kreativa verksamheten.


Grunden för allt pedagogiskt arbete på svenska förskolor finns i Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och den utgör basen i vårt arbete. Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går hos oss. Vår verksamhet ska präglas av nyfikenhet, utmaningar och framför allt lek!Hur ser en dag ut på trollgården?


7.00   Trollgården öppnar

7.30    Frukost

9.00    Planerad verksamhet ute eller inne

11.00  Samling

11.15  Lunch

12.00 Sovstund för de som behöver

Saga/yoga för vakna barn

12.15 Lek ute eller inne

14.15  Mellanmål

15.00  Lek ute eller inne

17.00  Trollgården stänger

Tiderna för aktiviteterna är ca tider.


Kontaktuppgifter


Länkar till förskolans styrdokumentLäroplan för förskolan: Lpfö98 (reviderad 2016)

Lpfö98 (reviderad 2016)


FN´s barnkonvention om mänskliga rättigheter för barn:

Barnkonventionen

Videvägen 12

147 71 Grödinge

Tel: 070-092 81 26

Mail: varstatrollen@gmail.com

Föreståndare Madde Asp/Lindgren

 

 

 

 

 

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS